Rady a tipy

Už pri samotnej inštalácii je nutné zaistiť primeraný prístup pre čistenie a údržbu krbových kachlí či krbových vložiek, dymovodu a komína, pokiaľ tento nie je možné čistiť z iného miesta, napr. strechy alebo dvierok na tento účel určených.

Vaše krbové kachle či krbové vložky sú kvalitným výrobkom a pri normálnej prevádzke nevznikajú žiadne zásadné poruchy. Krbové kachle a spalinové cesty je potrebné pravidelne a dôkladne prekontrolovať a čistiť vždy pred a po vykurovacej sezóne.

Čistenie a všetky údržbárske práce vykonávajte vždy a výhradne, pokiaľ sú krbové kachle či krbové vložky v celkom vychladenom stave.

Dôležitá je pravidelná kontrola a výmena dielov podliehajúcich prevádzkovému opotrebeniu ich bežným užívaním a vyžadujúcich pravidelnú výmenu – tzn. diely v priamom kontakte s ohňom, ako sú šamotové dosky, tesnenia, tieniace plechy (deflektory) a pod.

Pokiaľ je šamot prasknutý, nemá to vplyv na funkciu a životnosť výrobku, pokiaľ celkom nevypadne. Šamot je nutné vymeniť aj v prípade úplného poškodenia pri vymrvení. Pri jeho výmene postupujte podľa návodu na obsluhu.

Tesnenie dverí aj skla odporúčame meniť podľa potreby v závislosti od jeho stavu a používania vašich krbových kachlí či krbových vložiek, najlepšie však každú druhú sezónu. Tesnenie však nesmie byť už vypálené, poškodené či degradované. Netesnosť spôsobuje nekontrolovaný prívod vzduchu a neregulované horenie. Pri dlhodobom tepelnom namáhaní výrobku prekurovaním môže dôjsť k trvalému poškodeniu konštrukcie krbových kachlí (krbových vložiek).

Tesnenie skla, ktoré je poškodené, stráca svoju tesniacu a dilatačnú funkciu, čo môže viesť aj k prasknutiu skla.

Pri používaní chemických čistidiel zamedzte kontaktu s tesneniami, aby nedochádzalo k ich degradácii.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na výrobku vzniknuté účinkom pri použití chemických prostriedkov.