Požadavek na zákaznícky servis uplatňujte vždy u predajcu, u kterého ste výrobok zakúpili.

Autorizovaného predajcu nájdete v sekcii Kontaktujte nás / Predajcovia

Pre vybavenie žiadosti je nevyhnutné uviesť, alebo doložiť nasledovné: typ výrobku, výrobné číslo, doklad o zakúpení, adresu umiestnenia výrobku, telefónny kontakt, popis závady spolu s fotodokumentáciou.

Vyberte jazyk