Rady a tipy

Konštrukcia krbových kachlí a krbových vložiek Romotop zaručuje prívod dostatočného množstva primárneho a sekundárneho spaľovacieho vzduchu do komory. Primárny vzduch pomáha rozhoreniu dreva, je privádzaný priamo do horiaceho paliva (spravidla cez popolník a rošt) a slúži na prvotnú spaľovaciu reakciu. Sekundárny vzduch podporuje spaľovanie zvyškových horľavých plynov v spalinách, čím zvyšuje výhrevný výkon vykurovacieho telesa a zásadne sa podieľa na znížení množstva znečisťujúcich látok unikajúcich do ovzdušia. Sekundárny vzduch je privádzaný predovšetkým do priestoru nad horiace palivo. Jeho prítomnosťou dochádza k tzv. valeniu (strhávaniu) studeného vzduchu po vnútornej strane čelného skla. Tento proces zároveň zabraňuje začierňovaniu skla. Sekundárny vzduch sa pri privretí alebo uzavretí primárneho vzduchu podieľa aj na primárnom spaľovaní. Podrobný postup pre rozkurovanie a kúrenie je uvedený v návode na obsluhu.