Rady a tipy

Najčastejší dôvod je nízka spaľovacia teplota v komore, keď nedôjde k optimálnemu dostatočnému nahriatiu celého systému. Problém spôsobuje tiež nedostatočné množstvo spaľovacieho vzduchu. Nezatvárajte preto sekundárny vzduch, ktorý zaisťuje samovoľný oplach skla a udržuje ho tak čisté. Zanášanie skla spôsobuje kúrenie mokrým drevom a tiež vplyv zlých podmienok ťahu komína.