Rady a tipy

Najdôležitejšie je prikladať vždy a iba na žeravé uhlíky, nikdy do priameho ohňa. Pokiaľ však potrebujete priložiť do ohňa, je dobré nechať dvierka najprv niekoľko sekúnd pootvorené, kým ich otvoríte celkom. Ťah v komíne nasaje dymové plyny a dym vám tak neprenikne do miestnosti.