STANOVISKO SPOLEČNOSTI ROMOTOP K DISTRIBUCI A PRODEJI VÝROBKŮ

26.3.2024

Společnost ROMOTOP spol. s r.o. jakožto vlastník autorských práv a výrobce krbových kamen a krbových vložek, provádí distribuci výrobků na území ČR a SR prostřednictvím autorizovaných prodejců, kteří s naší společností uzavřeli smlouvu o podmínkách prodeje a distribuce.

Tito smluvní prodejci, uvedení na webových stránkách společnosti ROMOTOP https://www.romotop.cz/cz/prodejci.php a https://www.romotop.sk/sk/predajcovia.php, jsou pravidelně školeni, informováni o nové legislativě, novinkách a inovacích. Tento postup zaručuje vysoký standard doprovodných služeb a informovanosti konečného zákazníka o výrobku, včetně záručního i pozáručního servisu. Cílený výběr spolupracujících prodejců je zárukou kvality a služeb poskytovaných na území ČR a SR a zároveň zárukou udržení dobré pověsti kvalitního českého výrobce. Autorizovaní prodejci mají s výrobky ROMOTOP dlouholeté zkušenosti.

Musíme Vás upozornit, že výrobky společnosti ROMOTOP jsou ale na území ČR a SR nabízeny i nesmluvními a neproškolenými prodejci. Tito prodejci nejsou společností ROMOTOP proškoleni a nejsou schopni zajistit odpovídající standard kvality a funkčnosti a taktéž související služby.

Tímto porušují dobré mravy hospodářské soutěže ve smyslu § 2976 a násl. Občanského zákoníku, tedy nekalé soutěži a zejména parazitování na pověsti závodu a výrobku společnosti ROMOTOP.

Tímto nekalým, ziskuchtivým a nezodpovědným jednáním těchto parazitujících neautorizovaných prodejců je významným způsobem poškozováno dobré jméno společnosti ROMOTOP a také je odepírána konečnému spotřebiteli možnost využít kompletní servis poskytovaný smluvními prodejci. Dlouhodobé budování dobré pověsti na trhu je tímto prodejem znehodnocováno.

Dalším protiprávním jednáním těchto nesmluvních prodejců je používání fotografií výrobků, na které má společnost ROMOTOP autorská práva. Používání loga i názvu ROMOTOP bez souhlasu společnosti je taktéž protiprávní, protože společnost ROMOTOP vlastní ochrannou známku i na název a logo ROMOTOP.

Společnost ROMOTOP je připravena se proti nekale soutěžnímu jednání bránit všemi dostupnými prostředky.

Mezi neautorizované prodejce patří provozovatel eshopu www.nejlevnejsikrbovakamna.cz

 

Za společnost ROMOTOP spol. s r.o.

Ing. Josef Hein, dne 29. 01. 2020

Vyberte jazyk