KRBOVÉ KACHLE A KRBOVÉ VLOŽKY NEBUDÚ ZAKÁZANÉ!

25.3.2024

Nenechajte sa oklamať dezinformáciami.

Informácie o údajných zákazoch používania krbových kachlí a krbových vložiek sú nepravdivé a vyvolávajú zbytočné obavy, ktoré majú negatívny vplyv na rozhodovanie o spôsobe vykurovania domácností. Ako jeden z popredných európskych výrobcov týchto vykurovacích zariadení chceme na tieto správy reagovať a uviesť veci na pravú mieru.

Na moderné krbové kachle, krbové vložky a krby sa nevzťahujú žiadne reštriktívne opatrenia, nieto ešte zákazy. Pokiaľ je známe z oficiálnych zdrojov, nič také sa nepripravuje. Chceme vás ubezpečiť: tieto a podobné správy sú zavádzajúce a často úplne vymyslené.

Všetky naše výrobky určené na vykurovanie domácností ako vnútorné spotrebiče prechádzajú prísnym testovaním, meraním a certifikáciou v nezávislých laboratóriách. Tým sa zabezpečuje súlad s najvyššími súčasnými normami kvality a prísnymi emisnými limitmi.

 

Emisné triedy sa nevzťahujú na krbové kachle

Je tiež nevyhnutné rozlišovať medzi krbovými kachľami, krbovými vložkami na stavbu krbov a úplne iným segmentom - klasickými kotlami určenými na ústredné vykurovanie. Najmä na kotly na drevo sa v súčasnosti vzťahujú určité obmedzenia podľa ich emisných tried. Tie však nemajú nič spoločné s krbovými kachľami a krbovými vložkami, na ktoré sa emisné triedy NEvzťahujú. Jednoducho povedané, krby a kachle nie sú kotly.

Je pravda, že v Spolkovej republike Nemecko už niekoľko rokov funguje systém postupnej výmeny starších vykurovacích zariadení na drevo. Nevyhovujúce sa vždy k určitému dátumu vyradia z prevádzky a musia sa nahradiť novšími typmi. Žiaľ, niektoré naše médiá si to vyložili, ľudovo povedané, „po svojom“ a prezentovali to ako pripravovanú novinku aj pre našu krajinu. Opäť upozorňujeme, že tieto informácie sa týkajú len Nemecka.

 

Ekodizajn: čo to je a prečo je dôležitý pre krbové kachle a krby?

Európska norma Ekodizajn - súbor pravidiel a požiadaviek EÚ pre širokú škálu výrobkov - platí pre krbové kachle a krbové vložky v celej EÚ vrátane Slovenskej republiky. Čo máme na mysli pod pojmom Ekodizajn v súvislosti s výrobkami Romotop? Krbové kachle a krbové vložky musia spĺňať vyššie uvedené emisné limity, energetickú účinnosť, nízku spotrebu paliva a ďalšie požiadavky. Cieľom je bezpečnosť pri používaní, funkčnosť, šetrnosť k životnému prostrediu a predovšetkým ochrana ľudského zdravia. Moderné ohrievače Romotop bez problémov spĺňajú a často aj prekračujú požiadavky na ekodizajn.

Krbové kachle a krbové vložky slúžia ako jediný skutočne nezávislý zdroj tepla s vysokou účinnosťou, ktorý využíva obnoviteľný zdroj paliva - drevo. Vďaka tomu sú ekologickým výrobkom s minimálnym vplyvom na životné prostredie. Samozrejme, je dôležité dodržiavať pokyny uvedené v návode na použitie výrobku, najmä používať kvalitné palivo a zabezpečiť potrebné podmienky na správnu prevádzku, čo zahŕňa aj pravidelnú údržbu a kontrolu.

Vaša možnosť vybrať si ekologický a úsporný spôsob vykurovania zostáva zachovaná. Sme tu pre vás, aby sme vám pomohli s výberom krbových kachlí a zodpovedali všetky vaše otázky. Pre podrobnejšie informácie o výrobkoch, ich výhodách a dostupných možnostiach sa neváhajte obrátiť na našich kvalifikovaných a autorizovaných predajcov.


Chápeme, že kľúčom k informovanému rozhodnutiu sú správne a overené informácie. Preto okrem nášho názoru ponúkame aj odkazy na dôveryhodné zdroje, ktoré poskytujú najkomplexnejší pohľad na tému vykurovania prostredníctvom lokálnych, t. j. vnútorných vykurovacích zariadení, ako sú krbové kachle a krbové vložky. Zahŕňajú širokú škálu informácií a súvislostí vrátane, ekonomických, environmentálnych a zdravotných aspektov.

Ďakujeme za vašu dôveru.Článok Cechu kachliarov Českej republiky plný jasných faktov a súvislostí o vykurovaní domov kachľami, krbovými kachľami alebo krbmi. 
O tom, prečo je to moderné, úsporné a ekologické. Zdôrazňuje podporu Európskej únie udržateľnému využívaniu lesov a drevnej biomasy ako obnoviteľného zdroja energie.


 

V spoločnosti je rozšírený zmätok v súvislosti so zákazom kúrenia drevom v krbových kachliach a krbových vložkách, ale článok časopisu Dřevostavitel objasňuje, že sprísnenie emisných limitov neznamená úplný zákaz kúrenia drevom, a pripomína podporu ekologických vykurovacích zariadení zo strany EÚ.
Zákaz vykurovania drevom v krbových kachliach a vložkách. Mnohí Česi žijú vo veľkom omyle.Európska komisia - Ekodizajn
Krbové kachle a krbové vložky
Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1185 - Požiadavky na ekodizajn lokálnych vykurovacích zariadení na tuhé palivo
O ekodizajne všeobecne

 Nová zelená úsporám
Možnosť dotácií na: Kachle - individuálne postavené akumulačné kachle na biomasu

 Ministerstvo životného prostredia Českej republiky
Zákon o ochrane ovzdušia

 


Vyberte jazyk