Reklamácie a servis

REKLAMÁCIU UPLATŇUJTE VŽDY U PREDAJCU, U KTORÉHO STE VÝROBOK ZAKÚPILI.

Autorizovaného predajcu vo Vašej blízkosti nájdete v sekcii Kontaktujte nás / Predajcovia

Pre vybavenie reklamácie je nevyhnutné uviesť, alebo doložiť nasledovné: typ výrobku, výrobné číslo, doklad o zakúpení, adresu umiestnenia výrobku, telefónny kontakt, popis závady spolu s fotodokumentáciou (urýchlite tým priebeh vybavenia reklamácie)