Registračný formulár

Vyplnením a odoslaním tohto formuláru získate prístup do knižnice 2D a 3D dát a k newsletterom o produktových novinkách.

Spoločnosť Romotop spol.s.r.o. chráni poskytnuté osobné údaje v súlade s predpismi ČR a EU (GDPR). Bližšie informácie nájdete tu.

Ochrana osobných údajov

Prístupom na webové stránky spoločnosti ROMOTOP spol.s.r.o., ich používaním alebo poskytnutím svojich osobných údajov potvrdzujete, že súhlasíte so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.101/2000 Sb, o ochrane osobných údajov a s účinnosťou od 25.5.2018 Obecného nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochrane osobných údajov (GDPR), za účelom vybavenia Vašej objednávky, dotazu či inej služby poskytované na týchto webových stránkach. Súhlas je poskytnutý na dobu do jeho odvolania. Prevádzkovateľ webových stránok koná v súlade s právnymi predpismi a Vami poskytnuté osobné údaje budú podľa zákona zabezpečené a použité len pre realizáciu obchodného prípadu a skvalitneniu poskytovaných služieb alebo v  prípadoch, kde to prevádzkovateľovi bude ukladať alebo umožňovať zákon.

Vaše osobné údaje v žiadnom prípade prevádzkovateľ neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane. Vaše osobné údaje budú využité výhradne za účelom realizácie objednávky, dotazu a či inej služby a slúži takisto pre vyhotovenie nevyhnutných účtovných operácií, vyhotovenie daňového dokladu, identifikáciu Vašej platby bankovým prevodom alebo ku správnemu dodaniu tovaru.
Pokiaľ využijete svoje právo a písomne vyjadríte svoj nesúhlas s evidenciou svojich osobných údajov, v takom prípade prevádzkovateľ webových stránok tieto údaje odstráni zo svojej databázy v nevyhnutnom rozsahu.


∗ Povinný údaj

Vyberte jazyk