Rady a tipy

Sklo môže prasknúť následkom úderu polena. Príčinou môže byť tiež zhoršená kvalita tesnenia skla. Pokiaľ je tesnenie poškodené, stráca svoju tesniacu a dilatačnú funkciu, čo môže viesť k prasknutiu skla. V takom prípade je potrebné ho vymeniť. Sklo a príslušné tesnenie pod sklo môžete kúpiť u zmluvných predajcov alebo priamo vo firme Romotop.