Rady a tipy

Pri prvom uvedení krbových kachlí či vložiek do prevádzky sa riaďte pokynmi a zásadami podľa návodu na inštaláciu a obsluhu.

Pri prvom rozkurovaní dochádza k vytvrdeniu/vypaľovaniu farby sprevádzanému dočasným zápachom, ktorý následne celkom zmizne, pozri aj Slovník pojmov.

Na zakúrenie budete potrebovať podpaľovač alebo papier, suché triesky a drevo naštiepané na menšie a väčšie kusy.

 

Pred zakúrením celkom otvorte prívod primárneho a sekundárneho vzduchu.

 

Do komory vložte väčšie kusy dreva, potom menšie kusy dreva, podpaľovač alebo papier a na záver triesky.

 

Zapáľte papier alebo podpaľovač. Týmto spôsobom rozkurovania dosiahnete optimálne rozohriatie systému, zníženie dymovosti, úsporu paliva a čistotu skla. Prikladanie dreva: Základom je na kúrenie používať výhradne suché drevo.

 

Prikladať drevo treba až vo chvíli, keď sú v kachliach či vložke iba žeravé uhlíky, nie plameň. Otvorte naplno prívod vzduchu. Dvierka nechajte niekoľko sekúnd mierne pootvorené a až potom ich otvorte úplne. Na žeravú vrstvu priložte 2 až 3 polená. Dvierka zatvorte.

 

 

Primárny vzduch ďalej privádzajte tak, aby bolo dosiahnuté optimálne spaľovanie a drevo horelo čistým plameňom bez zbytočného dymenia. Sekundárny vzduch nechajte otvorený po celý čas kúrenia a podľa vašej potreby jeho množstvom regulujte intenzitu horenia. Sekundárny vzduch paralelne funguje ako oplach skla.