Rady a tipy

Sklo sa špiní, zadymuje sa

Pohľad na plápolajúci oheň a príjemné teplo, to je najkrajší pôžitok z krbových kachlí. Preto je potrebné, aby kachle mali vždy čisté sklo. Najdôležitejšie je zabrániť alebo aspoň minimalizovať usadzovanie sadzí na skle pri kúrení. To zaistíme správnou spaľovacou teplotou, suchým drevom (vlhkosť 18 – 20 %), dostatočným prívodom vzduchu a vhodnou veľkosťou polien. Polená by mali byť malé, s priemerom asi 8 – 10 cm.
Častou chybou je tiež „dusenie“ ohňa, aby sa predĺžila dĺžka horenia a nemuselo sa často prikladať. To však vedie k usadzovaniu sadzí nielen na skle, ale aj v kachliach, dymovodoch a v komíne.
Sadze odstránime zo skla tak, že na navlhčené noviny nachytáme jemný popol a tým utrieme sadze zo skla. Čistenie dokončíme zotretím skla suchým papierovým obrúskom.

Kachle dymia po otvorení dvierok do miestnosti

Neotvárajte dvierka pred tým, ako drevo zhorí na uhlíky!
Ak kachle potrebujete otvoriť skôr, robte to opatrne. Dvierka najprv trochu pootvorte, aby sa vyrovnali tlaky a cca po 10 sekundách otvorte dvere na nevyhnutný čas. Ďalším dôvodom môže byť zlý komínový ťah. V takom prípade sa poraďte s kominárom.

Ako často vynášať popol?

Na dne spaľovacej komory nechávajte 2 – 3 cm vysokú vrstvu popola. Popol pôsobí ako izolácia roštu, podobne ako šamoty na bokoch kachlí. To dovoľuje zvýšiť spaľovaciu teplotu, ktorá pomáha k dobrému spaľovaniu. Okrem toho popol chráni rošt proti žeravým uhlíkom. Popolník je nutné pravidelne vyprázdňovať, aby rošt neležal v horúcom popole a neničil sa.

Prasknutý šamot

 

Šamotové obloženie spaľovacej komory chráni plášť ohniska pred vysokými teplotami a súčasne podporuje dokonalejšie dohorievanie spáliteľných plynov. K poškodeniu týchto šamotov dochádza vo väčšine prípadov mechanicky, čo sa stáva pri prikladaní. Pokiaľ je šamot iba prasknutý, nie je dôvod na jeho okamžitú výmenu.
Samotná prasklina šamotu nemá žiadny vplyv na horenie ani na životnosť kachlí. Šamoty nesmú byť vymrvené až na plech. Ak sa šamoty už drobia, urobte výmenu šamotu podľa jednoduchého návodu, ktorý je uvedený v návode na obsluhu.

 

Upozornenie:

ортопедические подушки


Šamoty sú krehké, preto treba zamedziť ich pádu a úderom do nich! Polená prikladať tak, aby nenarážali prudko do šamotov a týmto ich nepoškodzovali! 

Ako často čistiť kachle a komín?

Na dne spaľovacej komory nechávajte 2 – 3 cm vysokú vrstvu popola. Popol pôsobí ako izolácia roštu, podobne ako šamoty na bokoch kachlí. To dovoľuje zvýšiť spaľovaciu teplotu, ktorá pomáha k dobrému spaľovaniu. Okrem toho popol chráni rošt proti žeravým uhlíkom. Popolník je nutné pravidelne vyprázdňovať, aby rošt neležal v horúcom popole a neničil sa.