Rady a tipy

Montáž a inštalácia krbových kachlí alebo krbovej vložky musí byť vykonaná autorizovaným predajcom Romotop.

Zmluvní predajní partneri firmy Romotop spol. s r.o. sú schopní realizovať kompletnú inštaláciu, ktorá bude v súlade s Vašimi požiadavkami a zároveň s platnými bezpečnostnými predpismi. Podrobný návod na inštaláciu a používanie sú priložené k výrobku a tiež k dispozícii na webových stránkach. Kým začnete vaše krbové kachle či krbové vložky používať, pozorne si návod prečítajte. Neodbornou montážou, inštaláciou vlastnými silami a následne aj obsluhou strácate nárok na záruku. Takisto na krbových kachliach či vložkách nie je prípustné robiť žiadne neoprávnené úpravy.

Zoznam autorizovaných predajcov Romotop

Vykurovacie telesá vybavené teplovodným výmenníkom musia byť inštalované pod dohľadom a ďalej pravidelne kontrolované odborne spôsobilou osobou, ktorá bola na tento účel preškolená.

Zoznam autorizovaných predajcov Romotop