Rady a tipy

Za teplého počasia môžu byť zhoršené ťahové podmienky alebo v komíne môžu byť praskliny, nemusí byť správne zaizolovaný alebo nie je zaistená jeho dostatočná konštrukčná výška. Najlepšie urobíte, keď pozvete odborne spôsobilú osobu – kominára, ktorý urobí prieskum komína, zmeria ťah a navrhne optimálne riešenie.