Rady a tipy

V krbových kachliach a krbových vložkách firmy Romotop môžete spaľovať prakticky všetky druhy dreva. Dôležitou zásadou, ktorá by mala byť vždy dodržaná, je kúrenie suchým drevom. To by malo preschnúť na krytom mieste s prístupom vzduchu aspoň 2 roky. Najlepšie urobíte, keď drevo pred uložením rozštiepete, aby rýchlejšie preschlo. Na dosiahnutie menovitých parametrov vykurovacieho telesa sa odporúča používať suché polená s priemerom 5 – 8 cm dĺžky 20 – 30 cm s vlhkosťou menšou než 20 % (optimálne 10 %). Raždie a drobné naštiepané drevo použite iba pri rozkurovaní. Nikdy nepoužívajte drevo chemicky ošetrené!

Ako palivo nikdy nepoužívajte horľavé kvapaliny, koks, uhlie ani odpady typu: drevotrieskové dosky, umelé hmoty, vrecúška, napúšťané drevo alebo samostatné hobliny, piliny ani pelety!

Spaľovanie takýchto materiálov nielen vysoko znečisťuje životné prostredie nás všetkých, ale tiež poškodzuje krbové kachle (krbové vložky) aj komín!