Rady a tipy

Všetky krbové kachle a krbové vložky firmy Romotop sú opatrené oplachom skla, tzv. sekundárnym vzduchom, ktorý pomáha udržiavať počas kúrenia sklo čisté. Na zachovanie čistoty skla má vplyv popri používaní vhodného paliva, dostatočnom prívode spaľovacieho vzduchu a zodpovedajúcom komínovom ťahu aj spôsob, ako sú krbové kachle či krbová vložka obsluhované. V tejto súvislosti odporúčame prikladať iba jednu vrstvu paliva, a to tak, aby bolo palivo čo najrovnomernejšie rozprestreté po ohnisku a aby bolo čo najďalej od skla. V prípade znečistenia skla pri kúrení odporúčame zvýšiť intenzitu horenia otvorením regulátora vzduchu, čím sa väčšinou sklo samovoľne vyčistí.

Môže sa stať, že menšia časť sadzí sa prichytí na skle. Nemusíte zúfať, pokiaľ je sklo dvierok začadené, postačí vám iba vlhká handrička, ktorú ponoríte do studeného popola (popol nesmie obsahovať nečistoty, ako kamienky a pod.) a potom sklo mechanicky utrite. Keď už je sklo viacmenej čisté, vezmite noviny, kuchynskú papierovú utierku alebo vreckovku a sklo dočistite. Týmto jednoduchým spôsobom dosiahnete vynikajúce výsledky. Prirodzene vykonávajte vždy a výhradne, pokiaľ sú krbové kachle či krbové vložky v celkom vychladenom stave.

Bežne dochádza pri čistení skla krbových kachlí a krbových vložiek aj k využívaniu tekutých čistiacich prostriedkov. Tie však môžu v mnohých prípadoch, nezávisle od zloženia čistiaceho prostriedku a jeho spolupôsobenia so zvyškami spaľovania (čiastočky popola a pod.), trvalo znehodnotiť a poškodiť rôzne časti krbových kachlí alebo krbové vložky, ako napr. tesnenie, dekoračnú farbu skla, samotné sklo a pod.

Firma Romotop z tohto dôvodu pri svojich produktoch neodporúča používať akékoľvek chemické čističe a nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté účinkom pri použití chemických prostriedkov.