Rady a tipy

  • Pri rozkurovaní používajte iba suché drevo. Snažte sa, aby sa oheň rozhorel čo najrýchlejšie a v spaľovacej komore sa vytvorila dostatočná teplota, tým plyny uvoľnené z paliva dobre horeli. To docielite otvoreným prívodom primárneho a sekundárneho vzduchu.
  • Prikladajte malé množstvo dreva naraz (2 – 3 polená) a síce vždy iba na žeravé uhlíky, prívod sekundárneho vzduchu ponechajte celkom otvorený.
  • Ak je na dne spaľovacej komory dostatočná vrstva žeravého dreva, redukujte prívod sekundárneho vzduchu podľa vašich nárokov na teplo. Drevo horí pomalšie, ak bude mať menej prísunu vzduchu.
  • Drevo do ohniska nevhadzujte, ale vkladajte, môže dôjsť k poškodeniu šamotových tvaroviek alebo aj skla!