Rady a tipy

Základným pravidlom je vyberať vždy vychladený popol z (roštu) ohniska spaľovacej komory.

Pri vyprázdňovaní popolníka dbajte na to už pri naplnení zhruba spolovice, aby kužeľ popola nenarástol príliš blízko k roštu a ten sa nepoškodil prehriatím. Zároveň by popol obmedzoval vstup vzduchu potrebného pre spaľovanie. Vyprázdňovanie popolníka od popola je najlepšie robiť v celkom vychladenom stave, najlepšie pri príprave na ďalšie zakúrenie. Na čistenie popolníka alebo ohniska bez popolníka sa tiež v studenom stave dobre hodí vysávač určený na vysávanie popola s filtrom na drobné nečistoty.

A kam so samotným popolom? Drevený popol obsahuje minerály, preto ho môžete uložiť do kompostéra alebo použiť v záhradke ako hnojivo. Musí ísť o popol z dreva, ktorý nebol chemicky ošetrený.

Pozor pred vyprázdňovaním popolníka skontrolujte, či neobsahuje žeravé zvyšky paliva, ktoré by mohli spôsobiť požiar v odpadovej nádobe. Pri niektorých typoch krbových kachlí či krbových vložiek je popolník usadený v nádobe pod roštom bez možnosti bočného vyňatia. Popolník je preto nutné vyberať iba za nečinnosti vykurovacieho telesa v studenom stave. Prístup k popolníku je umožnený po odklopení roštu.