Rady a tipy

Krbové kachle a krbové vložky je potrebné vyčistiť najmenej raz za rok po vykurovacej sezóne alebo v prípade intenzívneho celoročného prevádzkovania častejšie podľa potreby. Samozrejme, záleží na tom, ako často v krbových kachliach kúrite. Všetku činnosť vykonávajte vždy a výhradne, pokiaľ sú krbové kachle či krbové vložky v celkom vychladenom stave. Pri čistení je potrebné odstrániť usadeniny v dymovodoch a spaľovacom priestore. Po konci vykurovacej sezóny vyberte voľne kladené clony pre smerovanie ťahu, pokiaľ sú pri vašom vykurovacom telese použité, tým je uľahčený prístup do priestoru nad nimi smerom k dymovodu. Vyberte stropný deflektor a šamotovú výmurovku, očistite ich a z ohniska spaľovacej komory vyzametajte alebo povysávajte všetky nečistoty, zvyšky sadzí a popola, pretože tento materiál by mohol do seba pohlcovať vlhkosť a tým spôsobovať koróziu. Čistenie (okrem skla) sa robí bez vodných prípravkov, napr. vysávaním alebo oceľovým kefovaním.

Po vyčistení zatvorte krbové kachle či krbovú vložku príslušnými posúvačmi, ak je mimo prevádzky.

Akékoľvek úpravy na vykurovacom telese sú neprípustné.