Rady a tipy

Úplnosť a zachovaný stav šamotovej výmurovky je nutné sledovať počas vykurovacej sezóny. Medzery medzi jednotlivými šamotovými tvarovkami slúžia ako tepelná dilatácia zamedzujúca popraskanie tvaroviek a nesmie sa akokoľvek vyplňovať, napr. výmazovou hmotou, tak ako bolo zvykom pri starších vykurovacích telesách na pevné palivá. Popraskané šamotové tvárnice nestrácajú svoju funkčnosť, pokiaľ celkom nevypadnú. V prípade zistenia vypadnutej časti šamotovej výmurovky je potrebná ich výmena.

Výmenu šamotu urobte podľa návodu na obsluhu, ktorý je súčasťou balenia krbových kachlí alebo krbových vložiek.