Rady a tipy

Prieduchy výmenníka je potrebné čistiť podľa potreby, aspoň 1× za 3 týždne, priloženou oceľovou kefou. Stupeň znečistenia je ovplyvnený predovšetkým vlhkosťou paliva, spôsobom obsluhy (napr. prevádzkou v úspornom režime – regulátory vzduchu uzavreté) a tiež spôsobom napojenia na vykurovaciu sústavu (pozri návod na použitie). Prieduchy výmenníka sú prístupné z priestoru spaľovacej komory. Pri krbových kachliach či krbovej vložke, kde sú použité clony pre usmerňovanie ťahu, je nutné tieto clony najprv vybrať.

Zanesený výmenník spôsobuje nadmerné zadymovanie spaľovacej komory a dym môže vniknúť do obytného priestoru. Vrstva nečistôt tiež znižuje účinnosť teplovodného výmenníka.