Rady a tipy

Periodickú kontrolu komína musíte nechať urobiť kominárom minimálne raz za rok.

Kontrolu spalinových ciest robí kominár alebo revízny technik. Pri kontrole je nutné zaistiť prístup k všetkým častiam spalinovej cesty, teda od spotrebiča až po ústie daného komína, ďalej na strechu objektu a tiež ku komínovým dvierkam pre zaistenie bezproblémového výberu sadzí.