Rady a tipy

Aby vaše krbové kachle či krbové vložky dobre horeli, potrebujú dostatočný prísun vzduchu. Čím väčšie je ohnisko a čím lepšie izolované miestnosti, tým potrebnejší je prívod externého vzduchu – zvonku, z chodby alebo napríklad z pivnice. Horenie je celkom nezávislé od vzduchu v miestnosti, v ktorej sa vykurovacie teleso nachádza. Externý vzduch je možné privádzať z podlahy (spodné zaústenie) alebo zozadu (zadné zaústenie). Všetky krbové kachle a krbové vložky sú osadené centrálnym prívodom vzduchu! Pri výbere vykurovacieho telesa a pred následnou inštaláciou tiež upozornite predajcu na zabudovaný digestor alebo klimatizačnú jednotku v rovnakej miestnosti, aby predajca vedel, že v onej miestnosti môže pri prevádzke všetkých spotrebičov vzniknúť podtlak, ktorý dokáže negatívne ovplyvniť fungovanie krbových kachlí alebo krbovej vložky.